no-img
طراح شید من

طرح تفصیلی | طراح شید من


طراح شید من
آخرین آموزش ها
اطلاعیه های سایت

مطالب

برچسب : طرح تفصیلی
PDF
طرح مجموعه شهری تهران
۲,۰۰۰ تومان

طرح مجموعه شهری تهران


ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﻓﺮادﺳﺖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻬﺮان از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮان واﮔﺬار ﮔﺮدﯾﺪ. . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺮارداد در ﭼﻬﺎر ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺴ ﺘﺮش ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮی، ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﻬﺮان و ﺗﻮزﯾﻊ آن [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۱۱ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 1826    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی کرج
۷,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی کرج


طرح تفصیلی کرج کرج در ۳۶ کیلومتری غرب تهران و در کرانهٔ غربی رود کرج و در دامنهٔ جنوبی رشته کوه البرز قرار گرفته‌است. این شهرستان از شمال به استان مازندران، از جنوب به شهرستان شهریار و استان مرکزی، از غرب به شهرستان ساوجبلاغ و استان قزوین و از شرق به شهرستان تهران محدود است. شهر کرج با طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۰ دقیقه و ۳۰ ثانیه خاوری و عرض جغرافیایی ۳۵ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۰۵ / اسفند / ۱۳۹۵   بازدید : 2037    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
پروژه قالب آماده طرح ۳ شهرسازی
۴,۰۰۰ تومان

پروژه قالب آماده طرح ۳ شهرسازی


در این طرح با توجه به بافت فرسوده یک قالب کلی از طرح شهرسازی 3 فراهم شده که دارای فصول و قواعد مختلفی می باشد که در ادامه آمده [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 1542    نویسنده : امید ابوالحسنی
PDF
طرح تفصیلی منطقه ۲۲ سال ۸۴
۷,۰۰۰ تومان

طرح تفصیلی منطقه ۲۲ سال ۸۴


فصول و مقدمات طرح تفصیلی منطقه 22 را میتوانید در ادامه ببینید: منطقه 22  تهران واقع در شمال غربی شهر تهران با وسعتی حدود 6000 هکتار محدوده شهری و 30 هزار هکتار حریم، به دلیل ویژگی های خاص طبیعی و موقعیت خود در پهنه به عنوان منطقه ای مستعد قطب گردشگری شناخته و چشم انداز آینده آن بر این اساس استوار شده است . به لحاظ پیشینه ،تاریخچه توسعه این محدوده به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : ۲۴ / بهمن / ۱۳۹۵   بازدید : 2647    نویسنده : امید ابوالحسنی